Canoane de mângâiere la Domnul nostru Iisus Hristos și la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Ediția a doua, revizuită și adăugită
Tematica:

Descriere

Volumul de față aduce în atenție, pentru prima oară în limba română, un autor pe nedrept uitat, Sfântul Ioan Mavropous, mitropolitul Evhaitelor (sec. al XI-lea), rămas în tradiția bisericească în primul rând ca inițiator al sărbătorii comune a Sfinților Trei Ierarhi de la 30 ianuarie. Canoanele de mângâiere la Mântuitorul Hristos și la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu selectate în această culegere reprezintă un prim contact cu opera poetică puțin cunoscută a celui socotit, pe bună dreptate, astăzi drept cel mai important imnograf bizantin care a trăit după anul 1000.

Pr. Dragoș Bahrim

<Colecția Viața în Hristos. Seria „Imnografie bizantină”, nr. 1>
 

Autor

Sfântul Ioan Mavroupous, Mitropolitul Evhaitelor

Contribuții

Monahia Parascheva Enache (traducere din limba greacă bizantină)

Pr. Dragoș Bahrim (ediție îngrijită și introducere)