Canoane de rugăciune la Sfântul Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon

Anul apariției: 

Descriere

Dar luându-l călăii, l-au dus în afara cetății, la apus, și după ce au aflat un loc unde a binevoit Domnul să se săvârșească dreptul, l-au legat pe el de un măslin. Căci era pomul în locul acela. Și sabia s-a îndoit ca ceara, fără a-l atinge pe drept, iar bărbații, când au văzut ce s-a întâmplat, au zis unii către alții: „Să cădem la picioarele bărbatului, ca să se roage pentru noi, fiindcă mare este Dumnezeul creștinilor”. Și au căzut la picioarele lui: „Ne rugăm ție, robule al lui Dumnezeu, să te rogi pentru noi, ca să ne fie nouă iertare și vom crede și noi în Hristos”. Și a privit la cer fericitul și s-a rugat astfel: „Doamne Dumnezeule, plinește-mi dorința și dă-mi să sfârșesc în locul acesta și bărbaților acestora dăruiește-le iertare de păcate și un loc în Împărăția Ta”.

Și i-a venit un glas din cer: „Pantoleon, robule al Meu iubit, s-a împlinit dorința ta. Ți s-au deschis cerurile. Oștirile îngerilor te așteaptă pe tine. Tronul tău este pregătit. Cununa îți este pregătită. Harul tămăduirilor îți este dăruit ție. Nu te vei mai numi Pantoleon, ci Pantelimon va fi numele tău, pentru că îi vei milui pe mulți. Căci tu vei fi limanul celor înviforați, scăparea celor necăjiți, apărătorul celor oropsiți, doctorul celor bolnavi și izgonitorul duhurilor necurate”.

Autor

Sfântul Iosif Imnograful

Contribuții

Monahia Parascheva Enache (traducere din limba greacă veche)

Andrei Fînaru (traducere din limba greacă veche)

Pr. Dragoș Bahrim (ediție îngrijită)