Comentariu la Iov

Anul apariției: 
Tematica:

Descriere

Vezi cum Dumnezeu pretutindeni poartă de grijă oamenilor? Când iudeii erau în Egipt şi ţara era lipsită de călăuze, aveau exemplul lui Iov. Vezi-l pe el în bogăţie şi în sărăcie, în amândouă fiind pildă, nu plin de mândrie în prima, nici umilit în a doua, şi mai înainte de Lege respectând Legea, ca şi când ar fi fost sub Lege. „Căci, zice, legea nu este pusă pentru cel drept” . Vezi strălucind aici cugetele firii. De unde L-a cunoscut acesta pe Dumnezeu? De unde L-a slujit astfel? Cum de a fugit de înşelare? Cum de a arătat o petrecere potrivită Evangheliilor? De unde atâta răbdare? Nimic nu a învăţat de la nimeni. Atunci de unde era astfel? Cine l-a învăţat? Cine l-a educat? Vezi că Hristos nu a venit învăţător a nimic nou şi străin?

Prin aplicarea modelului exemplar al lui Iov, Sf. Ioan Hrisostom îşi propune îndreptarea creştinilor pe calea virtuţii creştine şi reuşeşte sub mai multe aspecte. Auditoriul este trezit din apatie la lupta cea bună, în care, precum Iov, cel care este lovit va învinge. De asemenea, cazul acestuia este prezentat, alături de cel al lui Avraam, drept model de bogăţie deţinută cu binecuvântarea lui Dumnezeu. [...] Iov este unul dintre modelele de seamă utilizate în omiletica Sf. Ioan Gură de Aur, iar Comentariul la Iov este o contribuţie de seamă la înţelegerea exegezei sale vechitestamentare. Dincolo de bucuria publicării unei traduceri patristice inedite, sperăm că volumul de faţă va fi de folos şi tuturor celor aflaţi în marginea sferei interesului patristic, dar care se preocupă de tragica şi totodată luminoasa figură a lui Iov. (Dragoș Mîrșanu, Studiu introductiv)

Autor

Sfântul Ioan Gură de Aur, cunoscut și ca Ioan Hrisostom (347–407), a fost arhiepiscop al Constantinopolului și autor al unei întinse opere exegetice și omiletice.

Contribuții

Laura Enache (traducere și note)

Dragoș Mîrșanu (studiu introductiv)