Despre isihasmul bizantin și alte studii patristice

Lucrările simpozionului internațional „Tradiția patristică în actualitate” ediția 1, Iași, 29-30 septembrie 2022
Anul apariției: 
Colecția: Varia

Descriere

Isihasmul – practică și dispoziție ascetică multiseculară – și mișcarea isihastă, asociată îndeosebi cu disputele și polemicile teologice din Bizanțul secolului al XIV-lea, continuă să-i fascineze pe istorici și teologi, dar și să constituie o contribuție exemplară și ideal formativă a vieții în Hristos, îndeosebi pentru monahi. Volumul de față, care cuprinde lucrările prezentate la prima ediție a Simpozionului științific organizat de Centrul de Studii Patristice „Sfântul Maxim Mărturisitorul” al Arhiepiscopiei Iașilor, tratează această temă generală precum și alte subiecte de interes pentru studiile patristice și istorice actuale.

 

Colecția Tradiția Patristică în Actualitate 1

Autor

Pr. Dragoș Bahrim (editor)

Dragoș Mîrșanu (editor)

Contribuții

diac. Ilarion Argatu

Dragoș Boicu

pr. Roger Coresciuc

Florin Crîșmăreanu

pr. Dragoș Andrei Giulea

Octavian Gordon

Petre Guran

Daniel Lemeni

Andrei Macar

diac. Alexandru Mihăilă

Mihail Mitrea

Iustinian Ioan Mîndrilă

Dragoș Mîrșanu

protos. Arsenie Pohrib

Marius Portaru

Valentin-Radu Trandafir