Despre starea sufletelor după moarte

Anul apariției: 
Colecția: Teologie bizantină

Descriere

Tratatul Despre starea sufletelor după moarte al preotului Eustratie din Constantinopol (secolul al VI-lea), cuprins între paginile acestui volum și publicat pentru prima dată într-o traducere modernă, este cea dintâi apologie pentru cultul sfinților pe care o cunoaștem. Eustratie a reușit să exprime într-un text bine structurat, pe baza Sfintei Scripturi și a scrierilor patristice și hagiografice, pe care a dovedit că le cunoaște în profunzime, toată învățătura Bisericii despre lucrarea sufletelor omenești după moarte și, plecând de la această credință, a reliefat amplu necesitatea cinstirii sfinților și a pomenirii celor adormiți. Mai mult decât un simplu florilegiu, avem în față o lucrare dogmatică, fundamentată pe hristologia și antropologia Sinodului al V-lea Ecumenic (553), izvorâtă dintr-o evidentă necesitate practică a Bisericii. (Ierom. Arsenie Pohrib)

- conține rezumat în limba franceză

Autor

Eustratie din Constantinopol (sec. VI), ucenic al patriarhului Eutihie, a scris un tratat împotriva celor care credeau în adormirea (somnul) sufletelor după moarte.

Contribuții

Ierom. Arsenie Pohrib (traducere din limba greacă veche, studii și note)