Dicționar de teologie patristică

Anul apariției: 
Colecția: Patristica Seria:

Descriere

Volumul de faţă oferă o inventariere eminamente utilă şi întru totul fascinantă a principalelor repere care definesc teologia patristică: de la persoane, sinoade şi definiţii doctrinare, la elemente de artă şi arhitectură, de la evoluţia liturgică sau a relaţiei Bisericii cu statul, la teme complexe care au definit viaţa creştină în secolele I‐IX (perioada patristică „clasică”), precum căsătoria, monahismul, pocăinţa, postul etc. Textul, deopotrivă accesibil şi erudit, va fi de folos tuturor celor care se interesează de gândirea Sfinţilor Părinţi, de la cei fără o pregătire teologică specială sau care se află la începutul studiilor lor (elevi, studenţi et al.), până la specialişti (care vor aprecia  detaliile bine alese, dar mai ales argumentarea echilibrată). Valoarea volumului este dată, în primul rând, de includerea temelor de sinteză, care sunt, de obicei, greu abordabile în afara cercetărilor specializate susţinute în marile biblioteci. Fără a cădea în tentaţia relativizării gratuite, scriitura relaxată a autorului oferă o prospeţime lecturii pe care, poate, puţini ar fi crezut‐o posibilă sau chiar adecvată atunci când se studiază teologia patristică; ca urmare, aceasta din urmă apare cititorului o teologie vie, nicidecum una de muzeu. (Dragoș Mîrșanu, Notă asupra ediției)
 

Autor

Autor a numeroase cărţi de teologie istorică şi patristică, părintele John Anthony McGuckin (n. 1952) predă istoria creştinismului vechi la Facultatea de Teologie a Universității Oxford și este profesor emerit de istoria Bizanţului creştin la Columbia University și Union Theological Seminary din New York. El este, de asemenea, preot în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Contribuții

Dragoș Dâscă (traducere din limba engleză)

Alin-Bogdan Mihăilescu (traducere din limba engleză)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită)