Eranistes – cerșetorul

Descriere

„Am împărțit cartea în trei dialoguri. În primul dialog, vom argumenta faptul că dumnezeirea Fiului Unuia-Născut este neschimbabilă; în al doilea dialog, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom demonstra faptul că unirea care a avut loc între dumnezeirea și firea omenească Stăpânului Hristos este neamestecată; iar în al treilea dialog, vom lupta pentru nepătimirea dumnezeirii Mântuitorului nostru. După cele trei argumentări, pentru a întări demonstrația, vom adăuga și alte afirmații, potrivind silogismul fiecărui capitol și arătând în mod clar că propovăduirea Apostolilor este păstrată de noi.

Numele celui care se luptă pentru dogmele apostolice este Ortodoxul, iar al celuilalt este Eranistes [„Cerșetorul”]. Căci așa cum obișnuim să-l numim cerșetor pe cel care este hrănit din mila multora, iar pe cel care știe să strângă bani, neguțător, tot așa și acestuia i-am dat numele care i se potrivește cu obiceiurile. Îi rog pe cititori să cântărească fără prejudecăți valoarea adevărului.”

Fericitul Teodoret al Cirului

Autor

Teodoret, Episcop al Cirului (Θεοδώρητος Κύρρου) este unul dintre reprezentanții de marcă ai Școlii antiohiene în secolul al V-lea.

Teodoret s-a născut în Antiohia, în 393, ca urmare a rugăciunilor mamei sale și, asemenea Profetului Samuel, a fost promis încă de la naștere slujirii lui Dumnezeu. De tânăr a primit, în cadre monahale, hrană teologică din doctrina Sfinților Apostoli și din „credința pură a Sfântului Sinod de la Niceea”, instruit fiind apoi în scrierile lui Diodor al Tarsului, Sfântul Ioan Gură de Aur și Teodor al Mopsuestiei. Studiile teologice le-a completat cu cele în filosofie și literatură clasică, alături de cunoștințe de greacă și siriacă. După moartea părinților săi, pe când Teodoret avea vârsta de 23 de ani, acesta intră în Mănăstirea Nicerte, dedicându-se studiului și rugăciunii. În 423 este numit episcop al Cirului, având sub jurisdicție un teritoriu foarte vast, însă populat de mulți păgâni și eretici, în mare majoritate marcioniți. Această slujire i-a adus bucuria convertirii multora, dar și pericolul de a-și pierde viața, urmare a intrigilor păgânilor. Teodoret al Cirului a rămas cunoscut în istoria bisericească nu doar prin poziția sa autoritativă eclezială, cea de episcop de Cir (423-457), ci, mai mult, prin atitudinea sa teologică exprimată în cadrul marilor controverse din Biserică, în special după anul 430.

Contribuții

Mircea Ștefan (traducere din limba greacă veche și note)

Lect. Dr. Pr. Cătălin Vatamanu (studiu introductiv)