Imperiu și sacerdoțiu

Dinamica raporturilor Biserică-Stat în Imperiul Romano-Bizantin (306-867)
Anul apariției: 

Descriere

Omul a primit, prin mila lui Dumnezeu, două mari binecuvântări: cea de preot și cea de împărat. Unul slujește celor dumnezeiești; celălalt conduce și administrează cele omenești. Ambele binecuvântări provin din același izvor și împodobesc viața omului. De aceea, nimic nu va prețui împăratul mai mult decât demnitatea de preot, în vreme ce acesta din urmă se va ruga întotdeauna și pentru împărat. Căci, atunci când unul își va îndeplini datoria în chip ireproșabil și cucernic, iar celălalt, la rândul său, se va folosi de autoritatea ce i s-a dat în mod drept și competent, va exista o splendidă armonie care va da omenirii toate cele de trebuință.

(Împăratul Iustinian I, Novela VI, prefață, trad. D. Mîrșanu)

<Colecția Historia Christiana, nr. 3>

Semnalări

„Lucrarea se dovedeşte a fi un compendiu absolut necesar pentru înţelegerea evoluţiei relaţiei dintre Biserică şi Stat în primele secole creştine, conştientizând că înainte să utilizăm atât de mult şi să cităm aspecte legate de simfonia bizantină, trebuie să lecturăm şi volumul de mai sus, pentru o cât mai bună înţelegere a ceea ce este ea de fapt şi care a fost evoluţia sa.” (Mitropolitul Laurențiu Streza, Telegraful Român)

„Publicată în cadrul colecţiei Historia Christiana a Editurii Doxologia, în condiţii de excepţie, (...) Imperiu și Sacerdoțiu este o lucrare importantă, ce are potenţialul de a deveni un reper în studiile bizantine de factură eclezială sau profană” (Ștefan Mărculeț, Teologie și Viață)

Autor

Pr. Nicolae Chifăr (editor)

Dragoș Boicu (editor)

Contribuții

Pr. Mircea Bidian
Alin Mihai Boboc
Dragoş Boicu
Ciprian Zaharia Brat
Ciprian Catană
Pr. Nicolae Chifăr
Alexandru Ioan Dăian
Remus Feraru
Pr. Ioan-Vasile Leb
Pr. Ovidiu Panaite
Aniela Siladi