Descriere

Pentru prima dată în limba română, opera integrală a Sfântului Amfilohie de Iconium vede lumina tiparului într-o inspirată traducere din greaca veche realizată de Oana Coman. Apărător neînfricat al Ortodoxiei alături de Părinţii Capadocieni, Amfilohie de Iconium ne dezvăluie tainele hristologiei şi măiestria artei oratorice.

„Explică-ne, Stăpâne, sensul celor spuse. Dă la o parte frunzişul literei şi arată-ne rodul duhului, pentru ca nu cumva, atenţi fiind la literă, să murim, ci, alergând la duh, să ne bucurăm de viaţă! Căci litera ucide, iar duhul face viu. Învaţă-ne ca pe nişte prunci, iar pe eretici educă-i ca pe nişte oameni fără minteEducator eşti al celor fără minteşi învăţător pruncilor. Dezgoleşte-ne ca unor prunci pieptul harului Tău şi, dându-ne sânul Duhului, fă să curgă laptele curat al evanghelicei învăţături !”

Sfântul Amfilohie de Iconium, Omilia VI, 3

Autor

Sfântul Amfilohie, episcop de Iconium (sec. IV) a fost un teolog cunoscut îndeosebi pentru apărarea ortodoxiei de ereziile sectei macedonienilor (care negau divinitatea Sfântului Duh) și ale sectei mesalienilor (care, între altele, negau rolul Bisericii și a Tainelor acesteia, punând unic preț pe rugăciune).

Contribuții

Oana Coman (traducere din limba greacă veche și note)

Constantin Coman (studiu introductiv)