Descriere

Scopul acestei cărți este de a aduna cele mai importante scrieri ale lui Florovsky într-o ediție accesibilă, de încredere și compactă. Florovsky a scris câteva cărți – cea mai cunoscută este Puti Russkogo Bogosloviia [Căile teologiei ruse] (Paris, 1937) –, iar majoritatea publicațiilor sale constă din articole și eseuri pe o gamă largă de subiecte publicate în numeroase periodice și cărți. În calitate de editori, am căutat să oferim o selecție a celor mai semnificative şi durabile din punct de vedere istoric scrieri ale lui Florovsky, grupate în patru rubrici tematice largi, care reflectă interesele sale teologice principale: Creația, Întruparea și răscumpărarea; Caracterul teologiei; Ecleziologie și ecumenism; și Scriptură, cult și eshatologie. Epilogul este o predică a lui Georges Florovsky cu titlul „Să alegem Viața!”

Semnalări

Georges Florovsky (1893-1979) a fost unul dintre cei mai importanţi teologi ortodocşi ai secolului XX. Apelul său la întoarcerea la Sfinţii Părinţi, străduinţa sa ca scrierile patristice să devină izvorul principal pentru gândirea teologică modernă a avut un impact puternic asupra întregii gândiri creştine moderne. Acest volum conţine cele mai importante studii scrise de Florovsky şi oferă cititorilor texte esenţiale ale marelui teolog care, în prezent, sunt greu accesibile şi, de cele mai multe ori, editate îndoielnic. Editorii Brandon Gallaher şi Paul Ladouceur au recuperat acest neajuns, oferind un cadru ştiinţific modern, note şi un amplu studiu care ajută la o mai bună cunoaştere a lui Georges Florovsky. Prefaţa Mitropolitului Kallistos Ware ne descrie viziunea teologică a lui Florovsky şi analizează importanţa perenă a operei sale atât pentru teologia ortodoxă, cât şi pentru teologia creştină în general.

Viața și gândirea lui Georges Florovsky rămân la fel de semnificative și relevante astăzi ca oricând datorită sintezei sale patristice creatoare și intuiției de neegalat a viziunii sale teologice. Această introducere și selecție a scrierilor sale formatoare oferă o perspectivă atemporală asupra amplorii și profunzimii teologiei, eclesiologiei și eshatologiei lui Florovsky. Acest volum este recomandat tuturor celor interesați de teologia ortodoxă.

IOANNIS ZIZIOULAS, Mitropolitul Pergamului

Pentru o lungă perioadă de timp, teologia răsăriteană modernă nu a avut acces la o selecţie reprezentativă şi ştiinţifică din opera celui mai influent gânditor ortodox al secolului XX. Această colecție de texte semnificative ale lui Georges Florovsky este o realizare editorială foarte binevenită, iar editorii au reuşit să încadreze şi să interpreteze scrierile sale pentru un public mai larg. Lucrarea de faţă este o autentică realizare științifică și o mare contribuție la reînnoirea teologică.

ROWAN WILLIAMS, Universitatea Cambridge

Georges Florovsky a fost unul dintre cei mai influenţi teologi ortodocși ai secolului XX. Scrierile sale importante au fost mult timp dificil de obținut. Volumul de faţă reunește multe dintre studiile importante ale teologului rus, dovedind că Georges Florovsky are încă multe de oferit teologiei și în viitor.

GEORGE HUNSINGER, Seminarul Teologic Princeton

Contribuții

Brandon Gallagher și Paul Ladouceur (ediție îngrijită)

Dragoș Dâscă și Octavian-Adrian Negoiță (traducere din limba engleză)

Kallistos Ware, Mitropolit de Diokleia (cuvânt înainte)