Simpozionul internațional Tradiția patristică în actualitate, ediția 1 - organizat de Centrul de Studii Patristice Sfântul Maxim Mărturisitorul al Arhiepiscopiei Iașilor.

Isihasmul, practică și dispoziție ascetică multiseculară, și mișcarea isihastă, ce este asociată îndeosebi cu disputele și polemicile teologice din Bizanțul secolului al XIV-lea, continuă să fascineze istoricii și teologii, dar și să constituie o contribuție exemplară și ideal formativă a vieții în Hristos, îndeosebi pentru monahi.

 

 

PROGRAMUL

simpozionului internațional

TRADIȚIA PATRISTICĂ ÎN ACTUALITATE I

– ISIHASMUL BIZANTIN, ISTORIE ȘI SPIRITUALITATE –

 

J O I , 2 9 SEPTEMBRIE 2 0 2 2

 

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR

Muzeul Mitropolitan, sala Sinaxar

09:00-09:20

Alocuțiuni

 

CONFERINȚĂ PLENARĂ I

Muzeul Mitropolitan, sala Sinaxar

09:20-10:20

Petre Guran

(Institutul de Studii Sud-Est Europene)

Isihasmul – spiritualitate a zilelor din urmă

 

10:20-11:00 Pauză de cafea

 

ISIHASMUL BIZANTIN I

Muzeul Mitropolitan, sala Sinaxar

Orele 11:00-13:00

Moderator: Petre Guran

 

11:00-11:30 Pr. Dragoș-Andrei Giulea (cercetător independent, Canada), Sfântul Grigorie Palamas, isihasmul și înscrierea în Tradiție: dincolo de neopalamism și originalitate

11:30-12:00 Pr. Nichifor Tănase (UVT), Nous-Logos-Pneuma, caracterul pnevmatologic și incarnațional al „chipului” lui Dumnezeu în om

12:00-12:30 Marius Portaru (Institutum Patristicum Augustinianum, Roma), Când a fost redactat „Tomosul aghioritic”?

12:30-13:00 Florin Crîșmăreanu (UAIC), Rolul aristotelismului în controversa varlaamită

 

13:00-15:00 Pauză de prânz

VARIA I

Orele 15:00-18:00

– două secțiuni în paralel –

 

Secțiunea I.1

Muzeul Mitropolitan, sala Sinaxar

Moderator: Octavian Gordon

 

15:00-15:30 Octavian Gordon (UB), „Mintea” filocalică în spațiul patristic latin: considerații asupra utilizării lat. mens la Lactanțiu și la Sfântul Grigorie cel Mare

15:30-16:00 Gheorghe Ovidiu Sferlea (UO), Pe marginea traductologiei patristice (cu referiri mai ales la versiunile românești ale Patericului)

 

16:00-16:30 Pauză de cafea

 

16:30-17:00 Dragoș Boicu (ULBS), „Dascăl în cuvânt şi în faptă”: Ioan Botezătorul în opera omiletică a Sfântului Petru Chrysologul

17:00-17:30 Diac. Ilarion Argatu (Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare, Iași), Στίχοι κατανυκτικοὶ καθὰ στοιχεῖον: un text inedit regăsit în trei manuscrise ale mănăstirii Sfântul Pantelimon

17:30-18:00 Pr. Ștefan Zară (Arhiepiscopia Bucureștilor), Spiritualitatea isihastă cernicană și evlavia față de Sfântul Ierarh Nicolae

 

Secțiunea I.2

Muzeul Mitropolitan, sala Ecclesia

Moderator: Alexandru Prelipcean

 

15:00-15:30 Alexandru Prelipcean (UAIC), Dependențe biblice și textuale în „Plânsurile” efremiene

15:30-16:00 Protos. Arsenie Pohrib (Seminarul Teologic Ortodox Sf. Vasile cel Mare, Iași), Expresia suflare de viață (Fac. 2, 7) în exegeza patristică

 

16:00-16:30 Pauză de cafea

 

16:30-17:00 Valentin-Radu Trandafir (U. Göttingen), Minunile lui Iisus în scrisorile Patriarhului siro-oriental Timotei I (780-823) în context islamic

17:00-17:30 Iustinian Ioan Mîndrilă (U. Göttingen), „Întunericul adânc al luminii celei mult strălucitoare”: motivul luminii în tradiția mistică siro-orientală

17:30-18:00 Andrei Macar (U. Göttingen), Pocăința şi iertarea păcatelor la creștinii siro-orientali din Antichitatea târzie: contribuția catolicos-patriarhului Işoyahb I (581-595)

 

 

 

VINERI, 30 SEPTEMBRIE 2022

 

CONFERINȚĂ PLENARĂ II

Muzeul Mitropolitan, Sala Sinaxar

09:00-09:50

Pr. Roger Coresciuc

(UAIC)

Cunoaștere si vedere in Triada II.3 a Sfântului Grigorie Palama

 

ISIHASMUL BIZANTIN II

Sala 1, Muzeul Mitropolitan

Orele 9:50-13:00

Moderator: Pr. Roger Coresciuc

 

09:50-10:20 Daniel Lemeni (UVT), Simțurile duhovnicești și vederea lui Dumnezeu la Sfântul Simeon Noul Teolog

 

10:20-11:00 Pauză de cafea

 

11:00-11:30 Adrian Marinescu (cercetător independent, Germania), A fost uitat Sf. Simeon Noul Teolog până în zorii modernității (sec. al XIV-lea)? Secvențe ale dezavuării unui mit propagat de literatura de specialitate

11:30-12:00 Ana-Maria Răducan (Institutul de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului), Simeon Noul Teolog - sfânt al cetății și precursor al isihasmului

12:00-12:30 Mihail Mitrea (Institutul de Studii Sud-Est Europene/UBB), Τὸ καθάρσιος πῦρ: „piatra de poticnire” din Monacensis graecus 466

12:30-13:00 Diac. Alexandru Mihăilă (UB), The Image and the Likeness of God in St Gregory Palamas from a Biblical Perspective

 

13:00-15:00 Pauză de prânz

 

 

VARIA II

Orele 15:00-17:45

– două secțiuni în paralel –

 

Secțiunea II.1

Muzeul Mitropolitan, sala Sinaxar

Moderator: Dragoș Mîrșanu

 

15:00-15:30 Pr. Bogdan Bucur (St Vladimir’s Orthodox Theological Seminary, Yonkers, NY), Jacob’s Nightly Encounter at Peniel and the Defense of the Homoousios: Reading Genesis 32 with St Athanasius

15:30-16:00 Cristian Moisuc (UAIC), Voința umană și voința divină: de la patristică la secolul al XVII-lea

 

16:00-16:30 Pauză de cafea

 

16:30-17:00 Bogdan Tătaru-Cazaban (Institutul de Istorie a Religiilor), De la Origen la Sfântul Chiril al Alexandriei: interpretarea rugăciunii lui Iisus în fața mormântului lui Lazăr

17:00-17:30 Dragoș Mîrșanu (Centrul de Studii Patristice Sf. Maxim Mărturisitorul, Arhiepiscopia Iașilor), Literatura patristică în scrierile teologice ale lui Isaac Newton (1643-1727)

 

Secțiunea II.2

Muzeul Mitropolitan, sala Ecclesia

Moderator: Pr. Dragoș Bahrim

 

15:00-15:30 Monah Filotheu Bălan (cercetător independent, România), Cea mai veche Filocalie în limba română, Filocalia paisiană copiată de Monahul Isaac Dascălul în 1766 la Mănăstirea Dragomirna

15:30-16:00 Claudiu Dulgheru (UAIC), O traducere patristică inedită în Biblioteca Schitului Prodromu: „Umilința” de Simeon Metafrastul (Ms. rom. 3626 BSP)

 

16:00-16:30 Pauză de cafea

 

16:30-17:00 Silvian Man (UAIC), Un monah cărturar și manuscrisele sale inedite: Schimonahul Antonie Focșăneanu de la Schitul Prodromu din Muntele Athos (1848-1927)

17:00-17:30 Pr. Dragoș Bahrim (Centrul de Studii Patristice Sf. Maxim Mărturisitorul, Arhiepiscopia Iașilor), Monahul și preotul Gheorghe (sec. VII), companion în Africa al Sfântului Maxim Mărturisitorul? O ipoteză

 

 

ÎNCHIDEREA SIMPOZIONULUI

Muzeul Mitropolitan, Sala Sinaxar

17:30-17:45