Tâlcuiri la Psalmi

Cuprinzând și fragmente atribuite altor scriitori bisericești
Anul apariției: 

Descriere

Volumul de faţă oferă prima traducere în limba română a Tâlcuirilor la Psalmi transmise sub autoritatea marelui Atanasie al Alexandriei. De asemenea, el include, în chip de prefaţă, traducerea unui text atanasian înrudit, Epistola către Marcelin despre tâlcuirea Psalmilor, o nestemată a literaturii exegetice patristice prin care se încurajează utilizarea zilnică a psalmilor în viaţa creştinilor, fie ei asceţi sau mireni, în scopul dobândirii cunoaşterii lui Dumnezeu şi de sine, şi a vindecării sufleteşti şi trupeşti. Îndemnat fiind să citească psalmii „cu pricepere, spre a putea înţelege sensul fiecăruia, povăţuit fiind de Duhul" (Ep. Marc. 33), creştinul va afla în Tâlcuiri călăuza ideală.

Dragoș Mîrșanu

<Colecția Patristica, seria Traduceri, nr. 31>

Semnalări

„Această lucrare tradusă pentru prima dată în limba română este precedată de Epistola către Marcelin despre tâlcuirea Psalmilor [p. 37‑64]. După o cercetare filologică laborioasă, începută din a doua jumătate a sec. XX, comentariul Sfântului Atanasie cel Mare la psalmi a fost reconstituit din catenele patristice în care s‑au păstrat  gândurile exegetice ale ierarhului alexandrin. Erudiţia biblică şi filologică a Sfântului Atanasie cel Mare, rigoarea dogmatică şi explicarea clară fac din această lucrare exegetică o sursă deosebit de importantă pentru cunoaşterea detaliată a semnificaţiei psalmilor.” (Gina Luminiţa Scarlat, Călăuză ortodoxă - Galați)

Autor

Sfântul Atanasie cel Mare, arhiepiscop al Alexandriei (295-373), teolog marcant al epocii sale, participant la Sinodul de la Niceea, venerat ca apărător al credinței ortodoxe în fața ereziilor.

Alte opere importante: Împotriva arienilorDespre Întruparea Cuvântului; Viața Cuviosului Antonie cel Mare

Contribuții

Monahia Parascheva Enache (traducere din limba greacă veche)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită, studiu introductiv, note și bibliografie)