Tâlcuiri la Psalmi

Cuprinzând și fragmente atribuite altor scriitori bisericești
Anul apariției: 

Descriere

Volumul de faţă oferă prima traducere în limba română a Tâlcuirilor la Psalmi transmise sub autoritatea marelui Atanasie al Alexandriei. De asemenea, el include, în chip de prefaţă, traducerea unui text atanasian înrudit, Epistola către Marcelin despre tâlcuirea Psalmilor, o nestemată a literaturii exegetice patristice prin care se încurajează utilizarea zilnică a psalmilor în viaţa creştinilor, fie ei asceţi sau mireni, în scopul dobândirii cunoaşterii lui Dumnezeu şi de sine, şi a vindecării sufleteşti şi trupeşti. Îndemnat fiind să citească psalmii „cu pricepere, spre a putea înţelege sensul fiecăruia, povăţuit fiind de Duhul" (Ep. Marc. 33), creştinul va afla în Tâlcuiri călăuza ideală.

Dragoș Mîrșanu

<Colecția Patristica, seria Traduceri, nr. 31>

Autor

Sfântul Atanasie cel Mare, arhiepiscop al Alexandriei (295-373), teolog marcant al epocii sale, participant la Sinodul de la Niceea, venerat ca apărător al credinței ortodoxe în fața ereziilor.

Alte opere importante: Împotriva arienilorDespre Întruparea Cuvântului; Viața Cuviosului Antonie cel Mare

Contribuții

Monahia Parascheva Enache (traducere din limba greacă veche)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită, studiu introductiv, note și bibliografie)