Teologia polemică greacă în perioada stăpânirii turceşti

Contribuția lui Eustratie Argenti
Anul apariției: 

Descriere

Este regretabil faptul că scriitorii contemporani trec de obicei peste perioada otomană a istoriei Ortodoxiei și îi subestimează serios importanța. Eustratie Argenti din Chios (cca. 1687-cca. 1757) este din mai multe puncte de vedere un personaj tipic pentru perioada stăpânirii turcești. Cel mai important teolog grec al secolului al XVIII-lea, el prezintă atât limitările, cât și - mai pronunțat - calitățile gândirii religioase ortodoxe din acea perioadă. (Autorul)

*

 „Din păcate, «cearta» privind «rebotezarea» – ca de altfel și întreaga perioadă din istoria Creștinătății răsăritene cuprinsă între cucerirea Constantinopolului și apariția Bisericilor naționale – este insuficient cunoscută. Există teritorii culturale pe care preferăm mai degrabă să le populăm cu fantasme decât să le investigăm lucid. Din fericire, cei interesați de subiect au la dispoziție câteva studii deschizătoare de drum. Dintre toate, monografia dedicată lui Eustratie Argenti de mitropolitul Kallistos Ware merită o atenție deosebită.” (Ovidiu Olar)

 

<Colecția Historia Christiana, nr. 9>

Semnalări

„Dincolo de posibilitatea de a lărgi difuzarea unor opere de valoare în alte limbi decît acelea în care au fost scrise, rostul traducerilor poate fi uneori şi acela de a retrezi astfel de opere la o viaţă nouă. Ediţia îngrijită de Dragoş Mîrşanu poate fi un exemplu din acest punct de vedere. Graţie ei, revine în atenţie o contribuţie prea puţin cunoscută, dacă nu chiar uitată, publicată în engleză, în 1964, de Kallistos Ware, la data respectivă arhimandrit, la începutul activităţii sale confesionale şi ştiinţifice. Reeditată după o jumate de veac, în 2014, cu o introducere ce nuanţa unele aprecieri şi aducea bibliografia la zi, lucrarea vede acum lumina tiparului în limba română, deschisă de frumoasa prefaţă semnată de eruditul istoric Ovidiu Olar.

[...] Dar tocmai prin aceasta, prin intermediul doctorului din Chios, cartea lui Kallistos Ware contribuie la înţelegerea crizei conştiinţei ortodoxe din secolul al XVIII-lea, revers al crizei conştiinţei europene. O criză ale cărei unde s-au difuzat în larga comuniune a lumii ortodoxe din regiunile mediteraneene pînă în Princi­patele Române. Nu este sugestiv faptul că eseul lui Argenti, Asupra falsei infailibilităţi a Papei de la Roma, al cărui original grecesc a rămas în manuscris, a fost tipărit – prima sa lucrare tipărită !? – în traducere arabă, în 1745, la… tipografia ortodoxă de la Iaşi, tot acolo unde apare acum ediţia de faţă, dedicată autorului?” (Ștefan Lemny, Observator Cultural)

Autor

Timothy Ware (1934-2022), cunoscut și ca mitropolitul Kallistos de Diokleia, a fost unul dintre cei mai mari teologi ortodocși contemporani, autor al unor lucrări precum Ortodoxia: calea dreptei credințe, Puterea Numelui sau Împărăția lăuntrică.

Contribuții

Iuliana Conovici (traducere din limba engleză)

Ovidiu Olar (cuvânt înainte)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită