Ascetism şi hagiografie în Antichitatea târzie

Anul apariției: 
Colecția: Patristica Seria:

Descriere

„Asceza creștină nu este încercarea omului de a duce un mod de viață divin, ci este însăși viața lui Dumnezeu trăită de om... Mai curând decât o stilizare a vieții în orizontul finalității morții, ascetismul creștinismului primar este viața lui Dumnezeu trăită eshatologic de om în existența lui eclezială... Istoria ascetismului creștin, privită din perspectiva renașterii ecleziale a omului în Hristos, încă se mai scrie.” (Pr. John Behr)
 

„Dorința de a crește din punct de vedere spiritual reprezintă o trăsătură esențială a vieții umane. Din această perspectivă, asceza joacă un rol fundamental deoarece oamenii se pot îmbunătăți lăuntric prin efort și exercițiu. Acest travaliu ascetic e foarte bine ilustrat în hagiografia monahală de figura „omului sfânt” (Peter Brown), o figură care a jucat un rol extrem de important în elaborarea și consolidarea discursului despre sfințenie în Antichitatea târzie. Studiile adunate în volumul de față demonstrează cum și de ce „fără asceză nici unul dintre noi nu este o ființă umană autentică” (Kallistos Ware).

„Asceza este cuvântul-cheie al acestei cărți pentru că nevoința reprezintă o condiție sine qua non pentru creșterea duhovnicească, pentru dobândirea „stării bărbatului desăvârșit, a măsurii vârstei deplinătății lui Hristos” (Efeseni 4, 13). Dacă împlinirea persoanei umane rezidă în hristificarea sa, atunci această experiență a sfințeniei nu poate fi redusă nici la practica voluntară a „exercițiilor spirituale” (Pierre Hadot) și nici la „tehnologiile sinelui” (Michel Foucault). Prin urmare, volumul de față oferă, în subsidiar, un răspuns adresat acestor interpretări, care, deși dețin încă o poziție privilegiată în exegeza de specialitate, trebuie să fie supuse unor reexaminări critice.” (Daniel Lemeni)

 

<Colecția Patristica, Seria Studii 34>
 

Autor

Daniel Lemeni (editor)

Contribuții

Daniel Lemeni

Mit. Kallistos Ware

Marcus Plested

Daniel Caner

Pr. Bogdan G. Bucur

Pr. Doru Costache

Pr. Bogdan Tătaru-Cazaban

Pr. Liviu Barbu

Pr. John Behr

Guy G. Stroumsa

Pr. Columba Stewart

Pr. Nichifor Tănase

Maria Chiara Giorda

Adrian C. Pirtea

Alexandru Prelipcean

Marius-Ștefan Ciulu

Marius Portaru