Ateismul: o amăgire

Revoluția creștină și adversarii ei
Anul apariției: 

Descriere

Această carte se referă la istoria Bisericii primare, la primele patru sau cinci secole, și la modul cum creștinătatea s-a născut din cultura Antichității târzii. Principalul scop al scrierii mele este să atrag atenția asupra naturii radicale și specifice a noii religii în acel context […]. Enunțat în cea mai elementară și plină de optimism formă, argumentul meu este că, mai întâi, dintre toate marile tranziții care au marcat evoluția civilizației occidentale, în salturi sau treptat, politic sau filosofic, social sau științific, material sau spiritual, una singură – triumful creștinismului – poate fi considerată pe deplin o „revoluție”: o revizuire a viziunii dominante pe care umanitatea o avea asupra realității, atât de atotpătrunzătoare în influență și de vastă în consecințe, încât a creat o nouă concepție despre lume, despre istorie, despre firea umană, despre timp și despre binele moral. (David Bentley Hart)

Lucrarea de față oferă un răspuns actual, fundamentat istoric și lipsit de compromisuri oponenților de serviciu ai creștinismului, fiind distinsă în 2011 cu Premiul Internațional „Michael Ramsey” pentru teologie.

Cu o prefață a autorului pentru ediția în limba română.

<Colecția Historia Christiana, nr. 2>

Semnalări

„Un răspuns argumentat, frumos și inteligent articulat, [oferit] suporterilor neoateismului contemporan” (PS Ignatie al Hușilor, basilica.ro)

„[În prefața scrisă în 2017 pentru ediția românească], autorul admite că «epoca Noilor Atei pare să fi apus în lumea anglofonă; în cele din urmă, pare să fi fost doar o modă trecătoare în industria editorială». Fiind astfel, putem crede că și obiectul acestei critici a dispărut din prim plan și astfel critica de față nu se mai justifică. Nu este chiar așa, mai ales atunci când ne referim la spațiul nostru cultural, care înregistrează întotdeauna o întârziere de 10-15 ani față de ceea ce se întâmplă în Apus. Abia în anii din urmă rafturile din ce în ce mai puținelor noastre librării etalează la loc de cinste traduceri din scrierile autorilor mai sus menționați.” (Florin Crîșmăreanu, Convorbiri literare)

„În ansamblul său, volumul poate fi considerat un remediu pentru uitarea şi alienarea culturală care ne separă de primele secole ale erei creştine, şi o formă de conştientizare a noutăţii şi a miracolului Evangheliei, la care am devenit insensibili din pricina unei prea mari familiarităţi pe care o avem cu creştinismul.” (Dragoș Boicu, Revista teologică)

Autor

David Bentley Hart (n. 1965) este teolog, filosof și prozator ortodox american. Autor a numeroase studii academice, între care se distinge volumul Frumusețea infinituluiEstetica adevărului creștin (trad. rom., 2013), el este apreciat deopotrivă ca eseist și polemist. La editura Doxologia a apărut: Ateismul: o amăgire. Revoluția creștină și adversarii ei (2017).

Contribuții

Eva Damian (traducere din limba engleză)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită)