Despre calcularea datei Paștilor. Comput bisericesc

Anul apariției: 

Descriere

Susținător neclintit al învățăturilor calcedoniene la sfârșitul disputelor hristologice,unul dintre cei mai mari teologi bizantini, Sfântul Maxim Mărturisitorul a alcătuit un comput pascal, adică un tratat ce are ca scop calculul datelor succesive ale sărbătorii mobile a Paștilor, tradus acum pentru prima dată în limba română.

Semnalări

"În 2018 a fost publicată la Editura Doxologia (în colecția Historia Christiana) traducerea acestei opere maximiene, în versiunea, prima în limba română, a lui Petru Molodeț. Cursivă, echilibrată sub aspect stilistic (nelăsându-se sedus de vechimea textului traducătorul nu cade în capcana unei versiuni arhaizante), traducerea pune la lucru o terminologie adecvată și ușor de asimilat chiar și de cititorii mai puțin familiarizați cu domeniul. [...] Semnalate cu asterisc, notele traducătorului vizează exclusiv textul original urmat, avertizând asupra lacunelor, inadvertențelor, erorilor de copist sau lecțiunilor incerte. Ele se alătură notelor îngrijitorului de ediție, a cărui intenție pare să fi fost aceea de a ajuta cititorul să înțeleagă algoritmii de calcul și de a explica termeni sau sintagme, recurgând deseori la comparații și echivalări cu alte valori din alte sisteme cronologice. Aceeași intenție de a veni în sprijinul cititorului o sesizăm și la studiul introductiv („Calendarul: o revoluție fără sfârșit”) care precedă traducerea: dens, încărcat de noțiuni, cu abundente trimiteri la lucrări anterioare sau contemporane Computus-ului maximian, dar și la studii și articole în care acestea au fost abordate, studiul introductiv e croit după două coordonate: pe de o parte, îi oferă lectorului chei de interpretare a opusului, pe de alta, prezintă (cel puțin până în vremea Mărturisitorului) cele mai importante momente ale tradiției computiste." (Emanuel Grosu, Convorbiri literare)

Autor

Sfântul Maxim Mărturisitorul (580-662), monah și teolog bizantin, autor al unei opere diverse și influente (Întrebări și nedumeriri, editura Doxologia).

Contribuții

Petru Molodeț (traducere din limba greacă veche)

Florin Crîșmăreanu (ediție îngrijită, studiu introductiv, note, bibliografie și indici)