Episcopat și sfințenie în Antichitatea târzie

Fundamentele conducerii creștine într-o epocă de tranziție
Anul apariției: 

Descriere

„«Sfințenie» este cuvântul-cheie din titlul acestei cărți. Ceea ce Claudia Rapp vrea să demonstreze mai presus de toate este că trăsătura definitorie a conducerii episcopale în Antichitatea târzie nu era poziția politică, profesiunea ortodoxiei, îndeplinirea ritualului, învățarea Scripturii, administrarea averii sau ocrotirea săracilor, ci sfințenia, care stă la baza poziției de episcop. În opinia autoarei, episcopii erau apreciați ca fiind sfinți în virtutea puterii duhovnicești care le era conferită prin hirotonire, a stilului de viață ascetic pe care alegeau să îl practice și a bunei lucrări de administrare, îngrijire pastorală și filantropie pe care o desfășurau. În consecință, ei au exercitat trei tipuri de autoritate – duhovnicească, ascetică și pragmatică – autoritatea ascetică servind drept «legătură vitală cu celelalte două».” (William Klingshirn, recenzie în Bryn Mawr Classical Review)

 

<Colecția Historia Christiana, nr. 11>

Autor

Claudia Rapp este profesoară de studii bizantine la Universitatea din Viena (din 2011) și directoare a Institutului de Studii Medievale al Academiei Austriece de Științe (din 2014). Cercetătoare a istoriei sociale, culturale și bisericești și recunoscută ca autoritate de prim rang în domeniul studiului hagiografiei și al cultului sfinților, ea a publicat, între altele, Holy Bishops in Late Antiquity: The Nature of Christian Leadership in a Time of Transition (2005) și Brother-Making in Late Antiquity and Byzantium: Monks, Laymen and Christian Ritual (2016).

Contribuții

Adela Lungu (traducere din limba engleză)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită)