Claudia Rapp

Claudia Rapp este profesoară de studii bizantine la Universitatea din Viena (din 2011) și directoare adjunctă a Institutului de Studii Medievale al Academiei Austriece de Științe (din 2014). Cercetă-toare a istoriei sociale, culturale și bisericești și recunoscută ca autoritate de prim rang în domeniul studiului hagiografiei și al cultului sfinților, ea a publicat, între altele, Holy Bishops in Late Antiquity: The Nature of Christian Leadership in a Time of Transition (2005, lucrare tradusă în volumul de față) și Brother-Making in Late Antiquity and Byzantium: Monks, Laymen and Christian Ritual (2016).