Sfântul Policarp, episcopul Smirnei

Portret aghiografic și patristic
(ed.; trad.; note)
Anul apariției: 

Descriere

Volumul cuprinde traduceri din greacă, latină şi engleză realizate de Dragoş Dâscă. Remarcăm o nouă traducere din greacă veche a singurei epistole rămase de la Sfântul Policarp (Epistola către Filipeni), a epistolei Sfântului Ignatie către Policarp dar şi a mărturiilor rămase de la Sfinţii Părinţi despre Sfântul Policarp. Din rândul celor de la care ne-au parvenit mărturii despre viaţa, lucrarea apostolică şi moartea mucenicească a Sfântului Policarp fac parte: Sfântul Ignatie Teoforul, Episcopul Antiohiei; Policrate, Episcopul Efesului; Sfântul Irineu al Lyonului; Tertulian; Eusebiu al Cezareei; Sfântul Epifanie al Salaminei; Fericitul Ieronim. Cartea cuprinde şi Viaţa Sfântului, o traducere a textului cuprins în Marele Sinaxar al Bisericii Ortodoxe publicat la Mănăstirea Sfinţii Apostoli, Colorado, Statele Unite. Erminia icoanei muceniciei Sfântului Policarp a fost tradusă din lucrarea cunoscutului iconograf ortodox Fotie Kontoglu, „Ekfrasis”, şi vine să completeze acest opis teologic, împodobit cu icoane şi reprezentări grafice a muceniciei Sfântului. Cartea „Sfântul Policarp al Smirnei. Portret aghiografic şi patristic” este un opis patristic închinat celui numit de Sfântul Irineu, „învăţătorul Asiei, părintele creştinilor, nimicitorul zeilor, care îi învaţă pe mulţi să nu le jertfească şi să nu li se închine”. Sfântul Policarp este un model viu prin Hristos pentru creştinii din toate veacurile. Să citim această carte urmând îndemnurile duhovniceşti ale acestui Sfânt Părinte: „Urmaţi exemplul Domnului, tari în credinţă şi neclintiţi, iubitori de frăţietate, iubindu-vă unii pe alţii, părtaşi în adevăr, aşteptându-vă unii pe alţii în blândeţea Domnului, fără să dispreţuiţi pe cineva. Atunci când puteţi să faceţi binele, nu amânaţi, fiindcă milostenia izbăveşte de moarte. Supuneţi-vă unii altora; să aveţi o purtare ireproşabilă printre păgâni pentru ca datorită faptelor voastre bune să primiţi laudă, iar Domnul să nu fie hulit din cauza voastră. Vai însă de cel din cauza căruia numele Domnului este defăimat! Învăţaţi pe toţi cumpătarea... Rugaţi-vă chiar şi pentru cei ce vă persecută şi vă urăsc şi pentru vrăjmaşii crucii, pentru ca astfel roadele voastre să se vadă limpede în toţi oamenii, ca să fiţi desăvârşiţi în El” (Epistola Sfântului Policarp către Filipeni, X 1-3, XII, 3).

Autor

Sfântul Policarp, episcopul Smirnei

Contribuții

Dragoș Dâscă (traducere și note)