Epistola către Marcelin despre tâlcuirea Psalmilor

Cum dobândim cunoaștere și vindecare din Scripturi
Anul apariției: 
Colecția: Viața în Hristos Seria:

Descriere

„Dacă ai nevoie de rugăciune, din pricina dușmanilor tăi și a celor ce împresoară sufletul tău, cântă Psalmii 16 și 85, și 87, și 140. Dacă vrei să afli cum se ruga Moise, ai Psalmul 89. Ai fost mântuit de vrăjmașii tăi și ai fost izbăvit de cei ce te prigonesc, cântă și tu Psalmul 17. Te minunezi de rânduiala din făptură și de harul proniei din ea, de poruncile sfinte ale Legii, cântă Psalmul 18 și 23. Văzându-i pe cei necăjiți, mângâie-i pe aceștia rugându-te și zicând pentru ei cuvintele Psalmului 19.”

Sfântul Atanasie cel Mare

[extras din volumul: Sfântul Atanasie cel Mare, Tâlcuiri la Psalmi]

Autor

Sfântul Atanasie cel Mare, arhiepiscop al Alexandriei Egiptului (sec. IV)

Contribuții

Monahia Parascheva Enache (traducere din limba greacă veche)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită, introducere și note)