Istorisire despre viețile monahilor din Egipt

(ed. șt.; pref.; note)
Anul apariției: 

Descriere

Prin anul 394, un grup de șapte monahi din Ierusalim întreprind o călătorie în Egipt cu gândul de a cunoaște viețuirea monahilor de aici. Unul dintre ei, care a ținut să rămână anonim, a lăsat o relatare a acestui perelinaj, veritabilă inițiere în spiritualitatea Părinților pustiei scrisă înainte de Istoria Lausiacă și de Pateric. 

 Într-adevăr, am văzut aievea comoara lui Dumnezeu ascunsă în vase omenești. Iar pe aceasta n-am voit să o ascund pentru mine, dosind ceva ce poate folosi pe mulți, ci mi-am pus câștigul la îndemâna tuturor, socotind că va fi un târg bun pentru mine să împărtășesc cu frații acest folos, ca ei în schimb să se roage pentru mântuirea mea. (Prolog)

< HISTORIA CHRISTIANA - SERIA TEXTE 2 >

Semnalări

DIALOGURI LIVREȘTI 1: La școala Părinților pustiei egiptene. Despre sfințenie, asceză și viața duhovnicească

„Ca niște noi profeți și apostoli, pustnicii de la Răsărit au contribuit esențial la încreștinarea lumii păgâne, înlocuind martirajul direct și sângeros din epocile de persecuție cu pătimirea îndelung răbdătoare și profund eroică a vieții îmbunătățite din deșert, vârstată de nenumărate lipsuri, chinuri fizice și ispitiri în duh. [...] Traducerea făcută de cărturarul orădean ce ne-a dăruit în română și primele două tomuri din Adversus Eunomium al Sf. Grigorie de Nyssa este, iarăși, impecabilă, trudnică și fluidă deopotrivă, iar aparatul critic al colegului său teolog de la Timișoara, Adrian Lemeni, constituie un blindaj necesar pentru ieșirea în lumea patristicii de la noi a unui text referențial ce nu a fost echivalat integral în multe țări.” (Claudiu T. Arieșan, Orizont)

Autor

Anonim (cca. 394 d.Hr.)

Contribuții

Gheorghe Ovidiu Sferlea (Traducere din limba greacă veche)

Daniel Lemeni (Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, glosar și bibliografie)