Paisianismul în contextul cultural și spiritual sud-est și est european (secolele XVIII-XIX)

(ed. șt.)
(ed. șt.)
Anul apariției: 

Descriere

Lucrarea de față, îngrijită de Acad. Andrei Eșanu și Valentina Eșanu, tratează un șir de probleme cultural-spirituale din activitatea Starețului Paisie Velicikovski și a obștii sale în Moldova, care a avut un mare răsunet cultural atât în Principatele Române, cât și în întreg sud-estul și estul Europei, începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-lea și, prin numeroșii săi ucenici, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Noutatea științifică a lucrării constă în extinderea surselor literare și introducerea în circuitul științific a unui număr considerabil de surse documentare anterior necunoscute, între care se află scrierile originale ale marelui stareț și ale ucenicilor săi, iar de aici și întregirea substanțială a estimărilor asupra acestei extraordinare mișcări monahale. Inedite sunt, de asemenea, prezentările despre activitățile ucenicilor Starețului Paisie și a continuatorilor lui în lăcașurile monahale din Basarabia. În totalitatea ei, lucrarea nu numai că aduce mai multă lumină asupra unei epoci mai puțin cercetate din istoria românilor și a popoarelor limitrofe, dar și schimbă în mare parte reprezentările și concluziile eronate cu privire la epoca paisiană făcute cu un secol în urmă de cercetătorul rus A.I. Iațimirski.

Autor

Valentina Pelin (1950-2006), medievist, paleograf (Sfântul Paisie de la Neamț, Cuvinte și scrisori duhovnicești, ed. V. Pelin, editura Doxologia).

Contribuții

Andrei Eşanu (ediţie îngrijită şi revizuită)

Valentina Eşanu (ediţie îngrijită şi revizuită)