Scrieri II. Tratate demonstrative despre purcederea Duhului Sfânt

Colecția: Viața în Hristos

Descriere

Filioque, așa cum a fost conceput de latini, este văzut de Sfântul Grigorie Palama în mod definitiv inacceptabil pentru ortodocși. El respinge toate compromisurile propuse de latinofroni. În cadrul dialogului teologic, poziția latină i se pare cu neputință de acceptat (I, 4). Ea împiedică, spune el, restabilirea comuniunii dintre cele două Biserici: „niciodată nu vă vom primi în comuniune atâta vreme cât voi spuneți că Duhul este și din Fiul” (I, Rugăciune; I, 21). Prima etapă a demersului în vederea restabilirii comuniunii și a unității Bisericilor este ca latinii să elimine formula Filioque din Crez, pentru că ea este în mod vădit o adăugire (I, 4). Dar lucrul acesta nu va fi de ajuns: mai trebuie ca teologia latină să fie în acord cu credința ortodoxă mărturisită „în chip luminat și unanim de Părinții cei purtători de Dumnezeu” (I, 4). 
Sfântul Grigorie Palama amintește cu vie simțire și cu dor, de acele vremi de odinioară, când între Biserica Răsăritului și Biserica Romei domnea înțelegerea, și crede că la acea înțelegere se va putea ajunge iarăși, ușor, numai de-ar binevoi Biserica Romei să se întoarcă la vechea credință comună statornicită de marile Sinoade ecumenice și de Sfinții Părinți (I, 4).

Jean-Claude Larchet

 

<Colecția Viața in Hristos, Seria de autor "Sfântul Grigorie Palama" 2>

Autor

Sfântul Grigorie Palama

Contribuții

 Pr. Roger Coresciuc (traducere din greaca veche)

Jean-Claude Larchet (studiu introductiv)

Marinela Bojin (traducere din limba franceză)

Pr. Dragoș Bahrim (ediție îngrijită)