Jean-Claude Larchet

JEAN-CLAUDE LARCHET, profesor de Patrologie la Universitatea din Strasbourg (Franța), este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai importanți teologi ortodocși contemporani. Născut în 1949, profesorul francez Jean-Claude Larchet este doctor atât în Filosofie (1987) cât și în Teologie (1994). Prima teza de doctorat, cea în filosofie, s-a intitulat Terapeutica bolilor spirituale. O introducere în traditia ascetică a Bisericii Ortodoxe, în timp ce teza în teologie, a avut titlul Îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Convertirea la Ortodoxie a lui Jean-Claude Larchet s-a petrecut în anul 1972, la vârsta de 23 de ani. Era un catolic practicant în acea perioadă, în care trebuia sa pregătescă o lucrare de master, studiind în acelațși timp opera Sfântului Dionisie Areopagitul. Citind lucrări ale unor importanți teologi...

vezi mai mult  +

JEAN-CLAUDE LARCHET, profesor de Patrologie la Universitatea din Strasbourg (Franța), este recunoscut ca fiind unul dintre cei mai importanți teologi ortodocși contemporani. Născut în 1949, profesorul francez Jean-Claude Larchet este doctor atât în Filosofie (1987) cât și în Teologie (1994). Prima teza de doctorat, cea în filosofie, s-a intitulat Terapeutica bolilor spirituale. O introducere în traditia ascetică a Bisericii Ortodoxe, în timp ce teza în teologie, a avut titlul Îndumnezeirea omului la Sfântul Maxim Mărturisitorul.

Convertirea la Ortodoxie a lui Jean-Claude Larchet s-a petrecut în anul 1972, la vârsta de 23 de ani. Era un catolic practicant în acea perioadă, în care trebuia sa pregătescă o lucrare de master, studiind în acelațși timp opera Sfântului Dionisie Areopagitul. Citind lucrări ale unor importanți teologi ortodocși a conștientizat faptul că Biserica Ortodoxă era mult mai apropiată de fundamentele creștinismului.

Jean-Claude Larchet, autor a numeroase studii de spiritualitate ortodoxă, este considerat unul dintre cei mai profunzi cunoscători ai teologiei Sfântului Maxim Mărturisitorul, căruia i-a consacrat nu mai puțin de zece ani de studiu.

Toate lucrările teologice scrise de Jean-Claude Larchet reprezintă o fericită îmbinare între demersul științific și sensul autentic al vieții în Biserică, altfel spus, între teologia academică și viața practică. Scrierile sale sunt întemeiate profund pe mărturia Sfintei Scripturi, a Sfinților Părinți și, nu în ultimul rând, pe mărturia tradiției liturgice a Bisericii Ortodoxe.

vezi mai puțin  -