Descriere

Ideea publicării volumului de față s-a născut în perioada editării traducerii inedite a unei opere înrudite, Tâlcuirile la Psalmi ale Sfântului Atanasie cel Mare. Având cunoștință de existența unei traduceri datorate marelui teolog care a fost Pr. Dumitru Stăniloae (1903-1993) – foarte puțin cunoscută din cauza publicării numai în paginile unui periodic bisericesc, în perioada 1989-1993 –, am decis să o preluăm în colecția Patristica, dimpreună cu profundele explicații teologice care o însoțesc, făcând-o astfel accesibilă unui public mai larg.

Include și traducerea unor fragmente inedite, identificate și editate numai în secolul XX, în traducerea Monahiei Parascheva Enache.

Dragoș Mîrșanu

<Colecția Patristica, seria Traduceri, nr. 32>

Autor

Sfântul Chiril al Alexandriei (cca 378‐444) este unul dintre cei mai importanți teologi care au scris despre persoana lui Hristos din întreaga literatură creștină greacă. A fost personajul principal, atât din punct de vedere intelectual, cât și politic, în marea criză a hristologiei în Biserica ecumenică a secolului al V‐lea și a prezidat Sinodul de la Efes I (431), unde a fost condamnată învățătura lui Nestorie, iar hristologia lui Chiril a fost adoptată. (Pr. John Anthony McGuckin, Dicționar de teologie patristică, p. 92).

Alte opere: Închinarea și slujirea în Duh și Adevăr, Glafire la Facere, Despre Sfânta Treime, Comentariu la Evanghelia după Ioan.

 

Contribuții

Pr. Dumitru Stăniloae (traducere din limba greacă veche și note)

Dragoș Mîrșanu (ediție îngrijită)