Viața Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat. Viața Fericitei Marta, mama Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat

Anul apariției: 
Colecția: Viața în Hristos Seria:

Descriere

Binecuvântat este Dumnezeu, Cel ce voiește ca toți oamenii să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină (cf. 1 Tim. 2, 4.), Cel ce cu iubire de oameni a cercetat și neamul nostru cel în multe feluri bolnav și i-a dăruit cel mai bun doctor patimilor sufletului și trupului, pe Simeon cel preasfânt, cel numit din Muntele cel Minunat și care și-a purtat lupta ascetică pe stâlp ale cărui viață și minuni, fiind la număr mai multe decât nisipul mării, cine va putea să le povestească sau să le aducă în amintire? Căci timpul, cel ce acoperă multe, le-a făcut pe acestea să fie uitate, fiindcă nimeni nu s-a ostenit într-atât, nici n-a primit atâta sârguință, încât să transmită în scris toată petrecerea lui îngerească pe pământ. Așadar, preluând toate câte am putut păstra de la cei ce ne-au precedat și fiind învredniciți și noi a vedea unele dintre acestea cu proprii ochi, am socotit necesar să le scriem acum și să vestim vouă, iubitorilor de Dumnezeu, spre slava lui Iisus Hristos Domnul nostru și Fiul lui Dumnezeu, pe cel sfințit și ales încă din pântecele maicii lui, pe cuviosul Lui, și spre folosul vostru, al celor ce citiți, cărora pururea credința vi se va socoti ca dreptate, potrivit cu ceea ce s-a scris: „Și a crezut Avraam lui Dumnezeu și i s-a socotit lui ca dreptate” (Fc. 15, 6).

Viața Sfântului Simeon din Muntele Minunat, Prolog

Volumul de față reprezintă prima traducere românească a Vieții vechi a Sfântului Simeon Stâlpnicul din Muntele Minunat (521-592), necunoscută până la publicarea ediției critice. Documentul, ce aparține unui ucenic apropiat sfântului, are o dimensiune și o frumusețe impresionante, fiind o adevărată capodoperă a hagiografiei bizantine. El reconstituie parcursul duhovnicesc și minunile celui ce a fost socotit un adevărat profet al Ortodoxiei secolului al VI-lea. Sfântul Simeon s-a nevoit pe vârful unei coloane de piatră, potrivit cu tradiția inaugurată cu un secol mai devreme de predecesorul său, numit tot Simeon. Dosarul hagiografic este întregit de Viața Sfintei Marta, mama Sfântului Simeon, ce completează fericit datele cunoscute din prima hagiografie.

Semnalări

"În anii din urmă s-a deschis un [șantier de lucru] la Iași, care a abordat un fragment din spiritualitatea bizantină foarte puțin cunoscut publicului românesc din lipsă de traduceri modernizate. Este vorba fie de lucrări din foarte bogata literatură isihastă a secolului al XIV-lea, fie de adevărate perle ale antichității tîrzii și ale Bizanțului mijlociu, precum Povestirile duhovnicești ale lui Anastasie Sinaitul, Catehezele Mari și Mici ale Sfîntului Teodor Studitul, Omiliile Avvei Macarie sau mari opere hagiografice tardo-antice, precum Viața Sfîntului Simeon Stîlpnicul (cel Nou) din Muntele Minunat împreună cu Viața Fericitei Marta, mama sa. Majoritatea acestor traduceri datorate Laurei Enache (Maica Paraschiva) sînt însoțite de aparate critice, studii introductive și îngrijiri editoriale excelente datorate părintelui Dragoș Bahrim." (Petre Guran, Dilema veche)

Contribuții

Laura Enache (traducere din limba greacă veche)

Paul van den Ven (studiu introductiv și note)

Daniela Cojocariu (traducerea studiului introductiv și a notelor din limba franceză)

Ioana-Raluca Onofrei (traducerea studiului introductiv și a notelor din limba franceză)

Pr. Dragoș Bahrim (ediție îngrijită și bibliografie)