Descriere

Întâlnirea epocală dintre gândirea creștină și filosofia greacă a atins un nivel de apogeu în Bizanțul secolului al IV-lea, iar principalii eroi ai acesteia au fost patru gânditori creștini de limbă greacă din Capadocia, trei bărbați și o femeie, a căror influență comună asupra Bisericii Răsăritului a fost comparabilă cu cea a lui Augustin în creștinătatea latină apuseană. În acest volum, unul dintre cei mai mari istorici moderni ai creștinismului, Jaroslav Pelikan – fost profesor de istorie la Universitatea Yale – oferă o sinteză meticuloasă și elegantă a gândirii și scrierilor Sfinților Părinți Vasile cel Mare, Grigorie din Nazianz și Grigorie al Nyssei (cărora li se alătură și Sfânta Macrina), analizând modul în care aceștia au reușit să fie greci și creștini în același timp.

Stăpânirea absolută a temei cercetate, alături de claritatea deosebită a expunerii, recomandă Creștinismul și cultura clasică drept lectura perfectă pentru cei interesați de modul în care gânditorii secolului de aur al creștinismului au utilizat și reimaginat tradițiile intelectuale alte lumii clasice în lumina Revelației creștine. În cuvintele unui cunoscut istoric contemporan, Robert L. Wilken, „studiul lui Pelikan asupra Capadocienilor le oferă profesorilor, cercetătorilor și studenților o apreciere sporită pentru rădăcinile civilizației noastre”.

<Colecția Historia Christiana, nr. 5>

Semnalări

"Editura Doxologia, cu impecabil gust în selecția titlurilor, ne oferă, în colecția „Historia Christiana“, traducerea lucrării lui Jaroslav Pelikan, Creștinismul și cultura clasică, [...] o incursiune în gîndirea celor care au avut pentru creștinismul răsăritean un rol comparabil cu cel al lui Augustin în Occident: capadocienii Vasile al Cezareei, Grigorie din Nazianz, Grigorie al Nyssei și Macrina, sora lui Vasile și a lui Grigorie al Nyssei. Felul în care acești intelectuali dintr-o provincie a Răsăritului au ales să se raporteze la paideia clasică, în tensiunea existentă de la începuturile apologeticii între învățătura mîntuitoare despre har și elenism, a conturat pentru secole paradigma culturii creștine. [...] Cartea lui J. Pelikan ne arată în mod pătrunzător cum alteritatea kerygmei creștine s-a menținut întotdeauna în tensiune cu limbajul filosofic, făcînd din această ambivalență un principiu creator al teologiei." (Bogdan Tătăru-Cazaban, Dilema Veche)

"Traducerea cărții Christianity and Classical Culture: The Metamorphosis of Natural Theology in the Christian Encounter with Hellenism la Editura Doxologia, în cadrul colecției Historia Christiana, coordonate de Dragoș Mîrșanu, este un eveniment cultural de excepție. Concepută asemenea unei catedrale gotice, cu o arhitectură a capitolelor extrem de elaborată și prin conținutul bogat, cartea se lasă greu rezumată. [...] Abordarea este specifică istoriei dogmelor. Limpezimea doctrinară și claritatea limbajului științific sunt ireproșabile. [...] Asumarea lecției acestor gânditori creștini, rezumată admirabil în această carte, i-ar putea scuti pe creștinii de toate confesiunile, de la teologi și intelectuali până la simpli laici, de multe eforturi inutile în raporturile lor cu globalizarea culturală contemporană, cu alteritatea religioasă, cu științele pozitive și cu provocările venite din aceste direcții." (Pr. Florin Tomoioagă, convergente.ro)

"Monumentală şi referenţială – ca tot ce a compus în multele decenii de prodigioasă activitate umanistă şi teologică ce a acoperit întreaga istorie a creştinismului – este monografia inegalabilului savant Jaroslav Pelikan, Creştinismul şi cultura clasică, [...] apărută ca volumul 5 din seria absolut remarcabilă pentru peisajul nostru academic «Historia Christiana».” (Claudiu T. Arieșan, Orizont)

"For Romanian readers, Jaroslav Pelikan is a reasonably familiar name, the famous historian of Christian doctrine whose works have been translated into Romanian for several years. The latest work to be added to the consistent number of his books already present for the Romanian public is Christianity and classical culture: the metamorphosis of natural theology in the Christian encounter with Hellenism, which represent his Gifford Lectures from 1992-1993, translated into Romanian by Sergiu-Adrian Adam with the title Creștinismul și cultura clasică, Metamorfoza teologiei naturale la întâlnirea creștinismului cu elenismul. A short comment regarding the style of the book: any reader of Pelikan knows his general depth of his analysis, as well as the breadth of his scope. This book is no exception in this regard, touching upon every necessary aspect for the intended purpose. Furthermore, the Romanian reader can enjoy a beautiful translation when both its exactitude of the rendering of theological or philosophical terminology and its literary style are taken into consideration." (Otniel Vereș, Review of Ecumenical Studies)

 

Autor

Jaroslav Pelikan (1923-2006) a fost profesor de istorie la Universitatea Yale. Autor al aproape patruzeci de cărți și numeroase lucrări de referință, a fost una dintre rarele autorități care au acoperit întregul spectru al istoriei creștine, de la Noul Testament la Reformă, de la filosofia medievală la Kierkegaard. Capodopera sa este „Tradiția creștină: Istoria dezvoltării doctrinei" (5 volume, 1973-1990). A primit diplome de onoare din partea a 42 de universități din întreaga lume, pentru meritul de a fi „luminat multe aspecte ale vieții politice și religioase prin studiul artelor vizuale, muzicii, literaturii, interpretărilor textuale și rolului universității" (Premiul „John W. Kluge", Biblioteca Congresului, 2004). Crescut și educat ca luteran, Jaroslav Pelikan a devenit membru al Bisericii Ortodoxe în 1998.

Contribuții

Sergiu-Adrian Adam (traducere)

Gheorghe Ovidiu Sferlea (ediție îngrijită)