Despre minunile Părinților italieni

Anul apariției: 
Colecția: Viața în Hristos Seria:

Descriere

  De bună seamă, în cercetarea Scripturii se află cum virtutea trebuie dobândită şi păstrată, dar din povestirea minunilor cunoaştem cum, odată dobândită şi păstrată, ea este pusă în lumină. Sunt unii pe care îi înalţă către iubirea patriei cereşti mai degrabă exemplele, decât predicile. De cele mai multe ori, într-adevăr, în sufletul celui care ascultă, ajutorul prin exemplele Părinţilor devine dublu, pentru că, pe de o parte, sufletul se aprinde de iubire pentru viaţa care va veni prin comparaţie cu viaţa de aici a înaintaşilor lui, iar pe de altă parte, dacă el crede că valorează ceva, după ce a aflat despre alţii lucruri mai bune, se smereşte.

Sfântul Grigorie cel Mare, Dialoguri, Cartea I

Volumul de față cuprinde cărțile I și III ale celebrei opere a Sfântului papă Grigorie cel Mare, lucrare care i-a atras supranumele de „Dialogul”.

Contribuții

Elena Sima (traducere din limba latină)

Florin Crîșmăreanu (ediție îngrijită, introducere și note)