Descriere

Lumea Omiliilor Sfântului Grigorie este lumea unei teologii desprinse din experiența harului, în care lucrarea și prezența lui Dumnezeu în creație trebuie înțelese plecând de la pătimirea acestei prezențe și de la simțirea nemijlocită a acestuia. Ceea ce este uimitor în aceste omilii este modul în care discursul palamit, extrem de elaborat, ajuns în Triade la un rafinament greu de egalat, adevărat pisc al gândirii teologice bizantine, este accesibilizat pastoral creștinilor simpli, care-l audiau poate Duminică de Duminică pe Mitropolitul lor.

Volumul de față continuă primul volum de omilii apărut în 2019 la Editura Doxologia.

<Colecția Viața în Hristos. Pagini de Filocalie, nr. 12>

Autor

Sfântul Grigorie Palama (1296-1359), călugăr athonit și arhiepiscop al Tesalonicului, teolog bizantin filocalic, susținător al învățăturii și practicilor isihaste.

La Editura Doxologia au apărut Omilii I (2019) și Omilii II (2021). A se vedea, de asemenea: Pr. Roger Coresciuc, Omiliile Sfântului Grigorie Palama. Analiză omiletică (2013); Pr. Roger Coresciuc, Pastorație și politică. Răspunsuri teologice ale Sfântului Grigorie Palama la dilemele contemporane (2015).

Contribuții

Pr. Roger Coresciuc (traducere din limba greacă veche)

Pr. Dragoș Bahrim (ediție îngrijită)