Scrieri I. Omilii

Anul apariției: 
Colecția: Viața în Hristos

Descriere

Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) a reușit să lase posterității o operă teologică, ascetică și pastorală impresionantă, poate cea mai completă și valoroasă sinteză a Tradiției Apostolice și Patristice din cel de-al doilea mileniu de creștinism. Revirimentul patristic produs în creștinismul secolului al XX-lea a condus, în mod firesc, și la redescoperirea scrierilor palamite, la editarea critică și studierea lor aprofundată, prin contribuțiile esențiale ale Părinților Dumitru Stăniloae, John Meyendorff, ale profesorului Panayotis Hristou și ale multor altor cercetători.

Deschidem cu acest volum seria de autor „Sfântul Grigorie Palama” a Editurii Doxologia, ce își propune să aducă în fața celor interesați de Tradiția patristică și de teologia bizantină, operele majore ale acestui uriaș al gândirii teologice, într-o nouă traducere cât mai accesibilă cititorilor de astăzi.

Ediția jubiliară de față, dedicată „Anului comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”, constituie prima publicare unitară a întregului Omiliar al Sfântului Grigorie Palama, tradus după ediția critică publicată de Vasileios S. Pseutonkas la Tesalonic în anul 2015.

Pr. Dragoș Bahrim

<Colecția Viața în Hristos. Seria de autor „Sfântul Grigorie Palama”>

 

Autor

Sfântul Grigorie Palama (1296-1359), călugăr athonit și arhiepiscop al Tesalonicului, teolog bizantin filocalic, susținător al învățăturii și practicilor isihaste.

La Editura Doxologia au apărut Omilii I (2019), Omilii II (2021) și Omilii III (2021). A se vedea, de asemenea: Pr. Roger Coresciuc, Omiliile Sfântului Grigorie Palama. Analiză omiletică (2013); Pr. Roger Coresciuc, Pastorație și politică. Răspunsuri teologice ale Sfântului Grigorie Palama la dilemele contemporane (2015).


 

Contribuții

Pr. Roger Coresciuc (traducere din limba greacă veche)

Pr. Dragoș Bahrim (ediție îngrijită)