„Desfătarea dreptului este mulțimea păcii, dar nepătimirea sufletului este adevărata cunoștință a celor ce sunt”

Sfântul Atanasie cel Mare